Splošni pogoji

Ti pogoji poslovanja, objavljeni na spletnih straneh Dommače v rubriki »Splošni pogoji«, določajo pogoje uporabe spletne strani in nakupa izdelkov preko spletne strani Dommače, ki je dostopna na povezavi www.domace.je (v nadaljevanju: »spletna stran«) in jo upravlja družba Sara Lampič s.p., Kosijeva ulica 5, 1210 Lj šentvid (v nadaljevanju: »ponudnik«). Poleg teh pogojev poslovanja lahko za določene odseke, podstrani ali določene uporabnike veljajo posebni pogoji poslovanja ali pogodbena določila.

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti. Kupec ali uporabnik jamči z nakupom, da je starejši od 18 let.

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne strani. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo). Ne odgovarjamo za škodo, ki bi kupcu utegnila nastati zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

 

Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 Politika zasebnosti

Cilji te politike zasebnosti

V podjetju Sara Lampič s.p., Kosijeva ulica 5, 1210 Lj šentvid  (v nadaljevanju »ponudnik«) cenimo vaše zaupanje, ki ste nam ga izkazali s tem, da ste nam zaupali svoje osebne podatke. Obljubljamo, da bomo vaše osebne podatke obravnavali v skladu s to politiko, veljavno zakonodajo in v skladu z vašimi željami. Ponudnik je upravljalec vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete skladno s to politiko zasebnosti.

Osebne podatke pridobivamo izključno od vas samih, naj bo to tekom oddaje naročil ali nakupa, pri prijavi na e-novice ali v primeru drugih komunikacij z vami in se nanaša na vse obdelave osebnih podatkov, ki so opisane spodaj.

Ta politika zasebnosti vam želi dati jasen pregled nad tem, kako obdelujemo osebne podatke, ki jih posredujete, našo zavezanost k varovanju teh podatkov in vašimi pravicami in možnostmi, ki jih imate za nadzor naših osebnih podatkov in zaščite vaše zasebnosti.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Ponudnik je imenovala Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu klemen@domace.je.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje glede obdelave vaših osebnih podatkov, ji lahko posredujete vprašanje na zgornji elektronski naslov.

Kaj so osebni podatki in ostali izrazi?

»Osebni podatki« so vse informacije, ki se nanašajo na vas in vas identificirajo osebno, bodisi samostojno bodisi v kombinaciji z drugimi informacijami, ki so nam na voljo. Ponudnik bo zbral različne osebne podatke o vas, ki nam jih posredujete. Ponudnik ne bo zbiral nobenih posebnih kategorij osebnih podatkov (razen če ni določeno drugače).

»E-novice« so elektronske novice, ki vsebujejo novice informativne narave, novice o ponudbah, dogodkih, promocijah in vse ostale novice, ki jih ponudnik želi deliti z vami.

»Pogodbeni obdelovalci« so partnerji, s katerim ima ponudnik pisni sporazum in lahko osebne podatke obdeluje samo v imenu ponudnika in jih ne delijo s tretjimi osebami in podjetji.

»Spletna stran« se nanaša na spletno stran Dommmače.

Nameni obdelave osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov in pravna podlaga

Prilagojena trženjska komunikacija

Namen & Pravna Podlaga

Ponudnik zbira soglasja posameznikov za namen prilagojene komunikacije glede ponudbe svojih storitev in izdelkov, novosti, dogodkov in drugih vsebin prek različnih kanalov komunikacije (npr. e-mail, elektronska poša, SMS (vključujoč Viber, Whatsapp), telefonski klici, naslovljena pošta- katalogi, socialnih omrežji, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu.

Ta obdelava ne vključuje nobenega avtomatskega profiliranja, ki bi imelo pravne ali podobne posledice za posameznika.

Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki za ta namen se obdelujejo do preklica soglasja, hranijo pa največ eno leto po preklicu soglasja, v kolikor ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Vrste osebnih podatkov

Za ta namen obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Ime;
 • Priimek;
 • Naslov;
 • Telefonska številka;
 • Elektronska pošta;

Zgodovino nakupov in odzive na posredovano preteklo komunikacijo (npr. odprtje elektronske pošte, klik na povezave, nakup).

Od podatkov v zadnjih treh alinejah je odvisno, katere ponudbe boste prejeli, kako pogostvo bomo komunicirali z vami in na kakšen način.

Kadarkoli se lahko posameznik odloči, da ne želi več prejemati tovrstne komunikacije z nami, s podajo pisne zahteve preko elektronske pošte klemen@domace.je.

 

Uporaba različnih oglaševalskih orodji

Ponudnik na podlagi zakonitega interesa pri spletnem oglaševanju uporablja storitvi:

Facebook Custom Audiences (»Facebook Prilagojeno Občinstvo«) – Facebooku posredujemo vaš elektronski naslov. V kolikor niste član skupnosti Facebook, se z vašimi podatki ne zgodi nič. Facebook nam ne posreduje podatkov o tem, ali ste ali niste njihov član. Na podlagi tega vam lahko prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase.

 • V nastavitvah svojega profila na Facebooku si lahko pogledate, ali smo vas vključili v takšno promocijo (zavihek »Adertisers and Businesses« oziroma »Oglaševalci in podjetja«) oziroma katera podjetja so vas vključila v takšno promocijo, in ali posamezna podjetja izključite iz takšnega prikazovanja, ali pa spremenite soglasje (zavihek »Ad Settings« oziroma »Nastavitve Oglasov- Oglasi na podlagi podatkov partnerskih podjetji«).
 • Zgornje nastavitve lahko preverite na naslednjem linku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Customer Match (»Google Ujemanje Strank«) – Googlu posredujemo vaš elektronski naslov, v kolikor imate gmail.com elektronski naslov. V kolikor se podatki ujemajo in v kolikor niste ugovarjali takšnemu oglaševanju, bo Google poskrbel, da se vam prikazuje oglas, ki je prilagojen vam.

 • Google omogoča, da se sami opredelite, ali želite, da se vam prikazujejo prilagojeni oglasi. V kolikor želite preveriti, ali prejemate prilagojene oglase in/ali spremeniti nastavitve, lahko to storite prek naslednje povezave: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

Vrste osebnih podatkov

Za zgoraj omenjene namene, se oglaševalskim partnerjem posredujejo naslednji osebni podatki:

 • E-mail;
 • Telefonska številka;
 • Zgodovina nakupov.

Hramba osebnih podatkov

Upravljalec obdeluje to osebne podatke do uresničitve namena za katerega se hranijo.

Nagradne igre

Ponudnik obdelujejo osebne podatke za namen izvajanja nagradnih iger. Ker se le- te med seboj razlikujejo, so podatki o namenu, hrambi in ostalih podrobnostih glede obdelave osebnih podatkov, vključeni med pogoje sodelovanja nagradne igre.

V delih, kjer ni določeno drugače v pravilih nagradnih iger, ki jih organizira ponudnik, se ta politika zasebnosti nanaša tudi na obdelavo osebnih podatkov v nagradnih igrah.

Dnevniški zapisi

Namen & Pravna Podlaga

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Ponudnik te podatke obdeluje za zaščito interesov posameznikov/obiskovalcev spletnih strani.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik hrani osebne podatke do uresničitve namena, za katerega so zbrani, vendar ne delje od enega leta.

Vrste osebnih podatkov

Za ta namen upravljalec obdeluje IP naslov in podatke o verziji brskalnika.

Posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim

Ponudnik vaših podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru:

 • Poslovnega sodelovanja (pogodbena obdelava);
 • Potrebe za izvedbo naročila, dobaviteljem posameznih izdelkov.
 • Policijo, inšpekcijskimi, sodnimi organi in drugimi institucijami, ki imajo pravno podlago za zahtevanje podatkov.

Mladoletne osebe

Ponudnik namerno ne obdeluje osebnih podatkov mladoletnih oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne. Takšna omejitev ne vpliva na učinkovanje sklenitve pogodbe mladoletnih oseb, skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Varnost osebnih podatkov

Ponudnik nenehno skrbi za varnost vaših osebnih podatkov, skladno z ocenami tveganj, ki bi jih nepooblaščen dostop, izguba, uničenje, ponarejanje, manipuliranje ali razkritje lahko povzročilo.

 

Pravice posameznikov glede obdelave osebnih podatkov

Vsak posameznik ima pravice glede obdelave osebnih podatkov, določene z veljavno zakonodajo. V kolikor želite uresničiti katero izmed spodaj naštetih pravic, nam to sporočite preko elektronske pošte klemen@domace.je.

Za potrebe identifikacije pri uveljavljanju vaših pravic, si upravljalec pridržuje pravico, da od vas zahteva dodatne podatke, hkrati pa lahko zavrnemo ukrepanje v primeru, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Skladno z veljavno zakonodajo, vam bomo odgovorili čimprej, najkasneje pa v enem mesecu od prejete zahteve.

 • Preklic privolitve/soglasja
 • Dostop do osebnih podatkov
 • Popravek osebnih podatkov
 • Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe)
 • Omejitev uporabe osebnih podatkov

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 1.3.2021.